Διαφορετικά είδη στόχων

Ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι αποτυγχάνουν στην στοχοθεσία είναι γιατί δεν αντιλαμβάνονται τους διαφορετικούς τύπους στόχων που μπορούμε να θέσουμε στη ζωή. Οι στόχοι μας μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ανάπτυξη μιας νέας ικανότητας: Ίσως πάντα θέλατε να μάθετε μια νέα ικανότητα, να παίξετε ένα όργανο ή να βελτιωθείτε στην επικοινωνία σας με τους άλλους.

• Διακοπή μιας κακής συνήθειας: π.χ. Διακοπή του καπνίσματος, περισσότερη άσκηση ή ανάπτυξη θετικότερης στάσης απέναντι στη ζωή.

Επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων: Αυτό μπορεί να είναι η οικοδόμηση καλύτερων προσωπικών σχέσεων,να απελευθερωθεί από οικονομικές υποχρεώσεις ή να επιτύχει έναν καθορισμένο στόχο σταδιοδρομίας.

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε αυτούς τους διάφορους στόχους θα διαφέρει πάντα. Όπου ορισμένοι στόχοι που θα θέσουμε θα είναι βραχυπρόθεσμοι, άλλοι θα είναι μεσοπρόθεσμοι και άλλοι θα είναι μακροπρόθεσμοι. Μερικοί από τους στόχους μας θα είναι εύκολο να επιτευχθούν και άλλοι … όχι και τόσο!

Οι στόχοι που θέτουμε θα ανήκουν πάντα σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Ένα μεγαλύτερο όραμα ζωής: Ο μεγαλύτερος «σκοπός» μας στη ζωή, όπως ορίζεται από τις δηλώσεις οράματος που θέτουμε για καθεμία από τις κύριες περιοχές της ζωής μας(καριέρα, οικογένεια, προσωπική ανάπτυξη, οικονομικά κτλ). Ένας τέτοιος στόχος συνήθως δεν θα είναι εφικτός σε ένα ή δύο απλά βήματα – αλλά ολόκληρο το ταξίδι μιας ζωής για να τον πετύχουμε !

Μακροπρόθεσμοι κύριοι στόχοι: Αυτοί είναι οι κύριοι στόχοι «ανά περιοχή ζωής» που θα μας οδηγήσουν στην εκπλήρωση του μεγαλύτερου οράματος ζωής μας.

Μεσοπρόθεσμοι στόχοι: Αυτοί είναι οι στόχοι ορόσημο μεταξύ των πρώτων άμεσων βημάτων που πρέπει να κάνουμε σήμερα, και των κύριων μακροπρόθεσμων στόχων μας ή του μεγαλύτερου οράματος ζωής.

Βραχυπρόθεσμοι μίνι-στόχοι: Αυτός ο τύπος στόχου επιτρέπει στους μεσοπρόθεσμους στόχους μας να χωριστούν σε μικρότερα, κομμάτια μεγέθους “μπουκιάς” για να τα καταστήσουμε πιο εύχρηστα και εφικτά. Μπορείτε να επιτύχετε τους μακροπρόθεσμους κύριους στόχους σας (τις βασικές δηλώσεις οράματος για τη ζωή σας) μέσω της εκπλήρωσης των μεσοπρόθεσμων στόχων σας, και πάλι, εκ των οποίων, μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της επίτευξης των βραχυπρόθεσμων μίνι – στόχων σας.